Project

De moleculaire fundamenten van post-zygotische reproductieve isolatie

Acroniem
HYBRIPEST
Code
41B06723
Looptijd
01-05-2023 → 30-04-2028
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Speciation
    • Population, ecological and evolutionary genetics
Trefwoorden
soortvorming biologische evolutie bacterie-gastheer interacties
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Paren met de verkeerde partner kan tot steriel of niet-levensvatbaar nageslacht leiden. Verschillende processen kunnen hier aan de grondslag liggen en worden geregeld door zowel het eigen genoom als die van bacteriële symbionten zoals Wolbachia. Post-zygotische reproductieve isolatie drijft soortvorming aan en wordt geïmplementeerd in pesticide-vrije plaagbestrijding. HYBRIPEST zal alle primaire moleculair-genetische fundamenten ontrafelen van post-zygotische reproductieve isolatie binnenin een enkel systeem, spintmijten van het Tetranychus genus. We zullen nagaan hoe cytoplasmatische incompatibiliteit wordt gestuurd door Wolbachia en spintmijten. We zullen de moleculaire basis karakteriseren van incompatibele gen interacties, zowel binnen als tussen nauw verwante mijtensoorten. We zullen ook nagaan hoe deze verschillende mechanismen interageren en samen reproductieve isolatie vormgeven. We zullen causale loci identificeren met krachtige genkartering technieken en zullen nieuwe gentechnologieën ontwikkelen om deze resultaten te valideren. HYRBRIPEST zal onze fundamentele en toegepaste kennis van soortvorming en symbiose bevorderen.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.