Project

Accenten begrijpen: de verstaanbaarheid van regionale en anderstalige accenten voor leerders van het Engels als Vreemde Taal.

Code
G019923N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language acquisition
    • Phonetics and phonology
    • Synchronic linguistics
Trefwoorden
accenten
 
Projectomschrijving

Luisteren naar een taal die niet de eigen moedertaal is kan bijzonder moeilijk zijn, zelfs voor hoog taalvaardige leerders. Dat is zeker zo wanneer de spreker een onbekend regionaal of anderstalig accent heeft. Terwijl luisteraars goed om kunnen gaan met variatie in hun moedertaal, ervaren ze meer problemen bij accentvariatie in een vreemde taal. In het geval van het Engels, met zijn miljoenen moedertaalsprekers en anderstalige sprekers, moeten taalleerders in staat zijn om een grote waaier aan accenten in het Engels te verstaan. Het doel van het project is te onderzoeken in welke mate Nederlandstalige luisteraars in Vlaanderen moeilijkheden ervaren bij het luisteren naar authentieke, regionale en anderstalige accenten van het Engels, welke aspecten de verstaanbaarheid hinderen en hoe we leerders kunnen trainen op de perceptie van geaccentueerde spraak in het Engels. Om dat doel te bereiken zetten we een experimentele peiling op die de luistervaardigheid van leerders van het Engels in Vlaanderen in kaart brengt. We nemen experimenten af die ons inzicht zullen verschaffen in de perceptie van fonologische variatie in het Engels en organiseren training sessies om de leerders beter in staat te stellen accenten te verstaan. Hierdoor zullen we beter begrijpen hoe verstaanbaarheidsproblemen ontstaan en hoe we deze kunnen remediëren, wat ons uiteindelijk in staat zal stellen om leerders beter voor te bereiden op interacties met sprekers met verschillende accenten in het Engels.