Project

Ecotopia: Ecopoetics van In-Common Reimagining Migratie stelt zich met Ecopoetical postkoloniale perspectieven in de Transatlantic Franstalige Literatuur (Caribische archipel, Metropolitan Frankrijk en Sub-Sahara Afrika, 1999-heden)

Code
3E014421
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Contemporary literature
  • Literatures in French
  • Poetics
  • Postcolonial studies
  • Stylistics and textual analysis
Trefwoorden
Littérature transatlantique francophone utopie et migration écopoetics et écocritique
 
Projectomschrijving

ECOTOPIA is een project dat een nieuwe literaire trend zal analyseren en dat een nieuw kritisch standpunt zal helpen over de huidige migratie- en milieuproblematiek: de ecopoëtiek van het gemeenzaam. Met behulp van een innovatieve benadering van de utopie in literaire studies, die teksthermeneutiek combineert met ecopoëtiek en ecokritiek, zal aangetoond worden dat literatuur de beeldvorming van grenzen kan vernieuwen en brengen tegenkennis over het verhaal van de “migranteninvasie” te bestrijden. Dat verhaal geeft immers een valse perceptie van de aard van de menselijke mobiliteit, en spoort staten aan om hun grenzen te versterken. Dit project zal de representaties, uitdagingen en oplossingen analyseren die de Franstalige transatlantische literatuur aanrijkt om het migratiebeheer te heroverwegen in relatie tot de evolutie van het milieu en het klimaat van onze planeet. In de nasleep van de driehoekshandel die de huidige migratiepatronen vormgeven, de gekozen teksten zoeken het kritische en creatieve potentieel van de utopie, zowel in ecologisch als in postkoloniaal perspectief, om pragmatische alternatieven te verkennen, en draagt bij tot een heroverweging van de narratieve modaliteiten. De uitkomst van ECOTOPIA zal zij dat de transatlantische literatuur op de kaart wordt gezet van de hedendaagse theoretische ontwikkelingen binnen het gebied van de ecopoëtiek, en aantonen dat literaire studies hun eigen antwoorden kunnen geven op de hedendaagse mondiale uitdagingen.