Project

Een fysica gebaseerde rekenefficiënte meerschalige model voor de voorspelling van schademechanismen in samengestelde laminaten onder multiaxiale vermoeiingsbelastingen beoordelen van de effecten van thermische restspanningen en fabricagefouten