Project

Adverbiale onderschikking in het Latijn: een corpusonderzoek naar morfosyntactische en functionele aspecten in synchroon en diachroon perspectief (200 v. Chr. - 200 n. Chr.).