Project

Constructie van gebouwen en infrastructuur

Code
05G00508
Looptijd
01-06-2008 → 30-09-2014
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Building engineering
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
infrastructuur constructie beton gebouwen
 
Projectomschrijving

De belangrijkste doelstelling van de samenwerking is, zeer algemeen, het opzetten van samenwerkingsverbanden op het vlak van 'Gebouwen en infrastructuur'. Meer specifiek is het de bedoeling om op onderzoeksvlak samen te werken rond de volgende thema's (deze lijst is niet limitatief): - Nieuwe cementgebonden materialen, zoals b.v. zelfverdichtend beton - Duurzaamheid van cementgebonden materialen, zoals b.v. sulfaataantasting - Vermoeiingsgedrag van zelfverdichtend beton aangewend in structuurelementen onderworpen aan wisselende belastingen - Brandweerstand van betonconstructies: ontwerp, en residuele sterkte na een brandincident - Uitwendige versterkign van balken in gewapend beton door middel van vezelversterkte composieten - Aanwending van beton in de wegenbouw