Project

Online religie in een transnationale context: representatie en beleving van jainisme in diasporagemeenschappen