Project

Poreuze netwerken voor gasdetectie

Acroniem
SENNET
Code
41S08922
Looptijd
01-09-2022 → 31-08-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Catalysis
Trefwoorden
luchtverontreiniging
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Luchtverontreiniging is wereldwijd een van de meest urgente milieu-uitdagingen. Terwijl luchtverontreiniging buitenshuis vaak in de media verschijnt, zijn de effecten van luchtverontreiniging binnenshuis niet te onderschatten aangezien de gemiddelde persoon ongeveer 22 uur per dag binnenshuis doorbrengt. Veel chemicaliën die de kwaliteit van de binnenlucht verminderen, worden uitgestoten door tapijten, verf, meubels, enz. De meeste van deze verontreinigende stoffen zijn vluchtige organische stoffen (VOC's). Aangezien VOC's niet alleen ongemak kunnen veroorzaken, maar ook slopende of zelfs fatale aandoeningen kunnen veroorzaken, is het wenselijk om VOS-concentraties te meten met een hoge ruimtelijke en temporele resolutie, via goedkope maar betrouwbare miniatuursensoren. Het selectief meten van schadelijke VOC's is echter bijzonder uitdagend vanwege de lage concentratie van de analyt en de veelheid aan storende verbindingen die in de binnenlucht aanwezig zijn. Momenteel verkrijgbare miniatuursensoren (bijv. metaaloxide-halfgeleidersensoren) kunnen doorgaans geen VOS van belang onderscheiden van bijvoorbeeld een luchtverfrisser.

SENNET zal nieuwe sensoren ontwikkelen voor de selectieve detectie van prioritaire VOC's, gebaseerd op het benutten van de adsorptie-eigenschappen van afstembare poreuze materialen, namelijk metaal-organische raamwerken (MOF's) en zeolieten. Om dit te doen, zullen we de kloof overbruggen tussen twee gebieden, namelijk poreuze kristallijne materialen en sensortechnologie, die tot nu toe werden gescheiden door traditionele vakgrenzen.

 
Rol van UGent
Het Centrum voor Moleculaire Modellering (CMM, Universiteit Gent) is partner van het SENNET consortium. Prof. Van Speybroeck en Prof. Vanduyfhuys zullen bijdragen tot de ontwikkeling van specifieke modellen voor adsorptie-isothermen en diëlektrische constanten en zijn de promotoren van twee gezamenlijke doctoraten binnen dit project.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.