Project

De rol van de locus coeruleus noradrenerge systeem in epilepsie

Code
365K03423
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2025
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Neurological and neuromuscular diseases
  • Neurophysiology
  • Neurosciences not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Gene and molecular therapy
  • Other (bio)medical engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Epilepsie Epileptische aanvallen Noradrenaline Locus Coeruleus Optogenetica Chemogenetica Biosensoren
 
Projectomschrijving

Epilepsie is een veel voorkomende neurologische aandoening die meer dan 1% van de bevolking treft en waarvan één op de drie patiënten niet reageert op de beschikbare anti-epileptische medicatie. Dit kan tenminste gedeeltelijk worden toegeschreven aan een slecht begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan aanvallen en epilepsie. In recente experimenten hebben mijn collega's en ik overtuigend bewijs verzameld dat hippocampusaanvallen gepaard gaan met een tijdelijke sterke afgifte van noradrenaline in aanvalsmodellen voor knaagdieren. Noradrenaline is een endogene modulator waarvan bekend is dat hij een belangrijke rol speelt bij de regulering van prikkelbaarheid en synaptische plasticiteit. In dit project wordt verondersteld dat het vrijkomen van noradrenaline in relatie tot aanvallen pathologische exciteerbaarheid en plasticiteit bevordert en zo een essentiële rol speelt bij het aansturen van epileptische aanvallen en bij de vorming van aanvalsnetwerken in de hersenen tijdens epileptogenese. Het onderzoeken van deze hypothesen wordt mogelijk gemaakt door 1) toegang tot nieuwe chemo- en optogenetische instrumenten voor precisiemodulatie van de locus coeruleus, 2) toegang tot middelen voor het kwantificeren van noradrenalineconcentraties in relevante hersengebieden met een precisie van een seconde, en 3) tientallen jaren ervaring met relevante aanvals- en epilepsiemodellen voor knaagdieren, wat een unieke kans biedt om belangrijke vooruitgang te boeken in het begrip van de pathofysiologie van aanvallen en epilepsie.