Project

Stad en samenleving in de Lage Landen (1200-1800): ruimte, kennis en sociaal kapitaal

Code
120C5607
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2012
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
    • Study of regions
  • Social sciences
    • Economic history
Trefwoorden
stadsgeschiedenis lage landen vroegmoderne tijd middeleeuwen
 
Projectomschrijving

Het project 'stad en samenleving in de Lage Landen (1200-1800): ruimte , kennis en sociaal kapitaal' (IUAP VI, 32) bouwt voort op de verworvenheden van een vorig IUAP-project. Het voorstel ontwikkelt drie onderzoekslijnen die voornamelijk een socio-culturele en ruimtelijke anlyse van historische processen in het domein van de stadsgeschiedenis in de periode ca. 1200 tot ca. 1800 op het oog hebben, met name (1) stedelijke ruimte, (2) kennis en cultuur, (3) sociaal kapitaal. De bestaande expertise op het terrein van de stadsgeschiedenis waarover onderzoeksgroepen uit verschillende Belgische universiteiten (en één Nederlandse partner) beschikken, wordt in het projectvoorstel samengebracht langs interdisciplinaire onderzoekslijnen die aansluiten bij hedendaagse trends in historisch onderzoek, waarbij methodologische innovaties worden uitgetest (www.cityandsociety.be).