Project

3D rekvelden om functionele 4D materialen te ontwerpen: Een transfereerbaar computerprotocol om de fasestabiliteit van nanogestructureerde materialen te beïnvloeden