Project

Kinase-afhankelijke regulatie van plantaardige endocytose van de temperatuur stress.

Code
3E007021
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Membrane structure and transport
    • Plant cell and molecular biology
Trefwoorden
endocytose fasenscheiding phosphoregulation
 
Projectomschrijving

Hoe reguleren planten cellulaire processen onder fluctuerende temperatuursomstandigheden? Temperatuursafhankelijke vloeistof-vloeistof fasescheiding is een cruciaal mechanisme dat de organizatie en activiteit van essentiële processen controleert en overmatige fasescheiding is gecorreleerd met eiwitinactivatie. Recent heb ik ontdekt dat twee essentiële componenten van het Arabidopsis TPLATE complex, AtEH1/Pan1 en AtEH2/Pan1, fasescheiding ondergaan. Verder vond ik dat hoge-temperatuur geïnduceerde fasescheiding bij AtEH/Pan1 een heel transiënt proces is. Dit duidt aan dat planten mechanismen bezitten om dit process tegen te werken. AtEH1/Pan1 wordt differentieël gefosforyleerd bij hoge temperatuur en ik identificeerde de dual-specificity tyrosine-fosforylatie-gereguleerde kinase (DYRK) familie as potentiële regulatoren van deze eiwitten. Mijn doel is om via Total Internal Reflection microscopie, gecombineerd met temperatuurregulatie via microfluidics, na te gaan hoe temperatuur endocytose beïnvloedt in Arabidopsis thaliana. Daarnaast ga ik via een waaier van tools (CRISPR, proximity biotinylation, in vitro kinase testen, live-cell microscopie) nagaan hoe deze kinasen optreden als temperatuurregulatoren van endocytose door de fasescheiding van AtEH1/Pan1 te controleren. De identificatie van een nieuw mechanisme hoe planten omgaan met temperatuurfluctuaties is baanbrekend en zal op termijn toelaten om gewassen met verhoogde tolerantie voor hoge temperatuur te ontwikkelen.