Project

Kaliefen op de Troon van Constantijn: Syrisch-orthodoxe Herbeoordeling van koningschap in de Omajjaden en de Abbasiden Periode

Code
3E004921
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Middle Eastern history
    • Other Middle Eastern literatures
    • History of religions, churches and theology
    • Study of Christianity
Trefwoorden
Late antieke en middeleeuwse Midden-Oosten christenen onder de islam oosterse christelijke politieke denken
 
Projectomschrijving

Door te bestuderen hoe een grote groep christenen (Syrisch-orthodox, mid. 7de-10de eeuw) onder islamitische overheersing het begrip ‘koningschap’ opvatte, vult dit project een lacune op in het huidige onderzoek. Het bekijkt hoe christenen hun traditie van koningschap aanpasten ten gunste van de islamitische kaliefen en onderzoekt hoe dit resulteerde in een voorwaardelijke acceptatie van de islamitische overheersing. Dit project streeft ernaar om middels een bestudering van bronnen in verschillende genres (exegese, historiografie, filosofie) en talen (Syrisch, Arabisch, Grieks): a) nieuwe culturele bronnen te identificeren die bijdroegen aan het Syrisch-orthodoxe concept van koningschap in de islamitische periode en om de manieren waarop dit materiaal werd toegeëigend te bestuderen; b) om de mogelijke weerbarstigheid, vervanging en aanpassing van het eerdere theoretische kader van een christelijke politeia na de islamitische verovering te beoordelen; c) om duidelijk te maken op welke manier het concept van koningschap zich verhoudt tot de specifieke sociale en politieke context van de islamitische overheersing. Het project zal dus onderzoeken hoe de theologische betekenis van het christelijk koningschap kan worden aangepast aan de toestand van een niet-christelijk bewind, wat een bijdrage zal leveren aan een groter begrip van niet alleen het christelijk politiek denken, maar ook van de culturele, sociale en politieke context van het laatantieke en middeleeuwse Midden-Oosten.