Project

Het belang van celdeling gekoppeld brassinosteroïdebiosynthese voor wortelgroei

Code
3E003221
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
    • Plant developmental and reproductive biology
Trefwoorden
brassinosteroïden Celdeling Cel polariteit
 
Projectomschrijving

Wortelgroei is het resultaat van celdelingen in de apicale meristeem gevolgd door verschuiving van deze cellen naar elongatie en differentiatie zones. In deze zones verkrijgen cellen na enkele stadia de kenmerken van een mature cel. Brassinosteroiden (BRs) zijn een specifieke groep van plantenhormonen die wortelgroei coördineren door regulatie van zowel celdeling en cel expansie. Tijdens mijn postdoctoraat toonde ik aan dat aan de ene kant lage concentraties van BR belangrijk zijn in het meristeem terwijl hoge concentraties nodig zijn in de elongatiezone van de wortel. De hoeveelheid BR wordt gereguleerd door de mate van expressie van enzymen betrokken in de biosynthese van deze molecule. Mijn voorlopige bevindingen tonen aan dat de lage aanmaak van BR in het meristeem bepaald wordt door de asymmetrische expressie van het enzym DWARF4 (DWF4). Dit fenomeen is gekoppeld aan cel deling via een tot op vandaag onbekend mechanisme. In dit project zal ik via een combinatie van microscopie en single-cell RNA sequenering het moleculaire mechanisme proberen bloot te leggen die het expressiepatroon van het DWF4 enzym controleert alsook bepalen wat de algemene impact van DWF4 is op wortelgroei. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de kennis betreffende de coördinatie tussen celdeling en cel expansie tijdens orgaangroei in planten.