Project

Electieve ei invriezen in India: Een etnografische studie van de vrouwelijke reproductieve keus, mannelijke perspectieven en de verstoring van het sociaal-culturele normen

Code
3E028921
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Bioethics
  • Ethics of technology
 • Social sciences
  • Medical anthropology
  • Social and cultural anthropology
  • Sociology of gender and gender relations
Trefwoorden
Electieve (sociale) ei invriezen mannelijk betrokkenheid bij vrouwelijke reproductieve besluitvorming lage en midden-inkomens landen (India)
 
Projectomschrijving

Elective Egg Freezing (EEF) biedt vrouwen de kans hun zwangerschap uit te stellen en een genetisch verwant kind te krijgen. Dit project wil via etnografische inzichten uit India– een ‘Aziatisch lager-tot-middeninkomensland’–bijdragen aan de internationale literatuur over gebruikersperspectieven bij EEF, door 1) het onderzoeken van de opvattingen en de beslissingen van Indische vrouwen over EEF naast die van hun mannelijke naasten, en 2) na te gaan of het gebruik van EEF een bewuste uiting is van hun reproductieve keuze, die mogelijk de Indische sociale normen over huwelijk en gezinsvorming verstoort. In dit mixed-method project zal ik vier groepen interviewen: a) vrouwen die gebruik maakten van EEF; b) vrouwen die EEF overwogen maar niet uitvoerden; c) vrouwen die EEF nog overwegen; en d) mannelijke naasten van voornoemde vrouwen. Via een online cross-sectional survey met dokters in Mumbai zal ik onderzoek doen naar hun kennis van EEF, hun opvattingen over ouderschap, en hun bereidheid om EEF zelf te gebruiken of de keuze van vrouwen te steunen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. De interviews met mannen zullen zich focussen op hun invloed op de reproductieve keuzes van vrouwen in het patriarchale India. Klinisch relevante resultaten van deze studie zullen de medische praktijk of opleiding beïnvloeden, en kunnen de zorg voor de patiënt bevorderen. Door te focussen op India trekt het project het academisch debat over EEF open voorbij de Euro-Amerikaanse context.