Project

Onderzoek naar de blootstelling aan chinolizidine-alkaloïden en phomopsines door de consumptie van producten met lupines

Acroniem
LUPINEX 2
Looptijd
01-09-2021 → Lopend
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural, veterinary and food sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
blootstelling lupine natuurlijke toxines
 
Projectomschrijving

Lupinen en afgeleide producten worden in onze agrovoedselketen gebruikt als waardevolle, alternatieve eiwitbron. In de diervoedersector is men op zoek naar alternatieven voor soja, waarvan het gebruik vanuit duurzaamheidsperspectief onder druk staat. Voor levensmiddelen zien we een wijzigend consumptiepatroon met een duidelijke verschuiving naar plantaardige eiwitten, in dit kader kunnen lupine en afgeleiden een nuttig alternatief zijn. Vanuit EFSA (2012) en EFSA (2019) is er een toenemende bezorgdheid naar de aanwezigheid van phomopsines (PHO) en chinolizidine-alkaloïden (CA) in lupinen en hun afgeleide diervoeders of levensmiddelen. Dit projectvoorstel project beoogt een farm-to-fork aanpak voor het identificeren van het voorkomen van lupine en -afgeleiden. In een eerste fase wordt nagegaan welke producten op de Belgische markt lupine of -afgeleiden ervan bevatten, dit betreft zowel producten voor menselijke als voor dierlijke consumptie, om tot een representatief staalnameplan te komen. Er is momenteel geen zekerheid of dierlijke producten afkomstig van dieren gevoederd met lupine, PHO of CA bevatten. Dit aspect zal onderzocht worden door samenwerking met diervoeder- en landbouwbedrijven om traceerbare dierlijke producten (oa. kalfsvlees, melk) te bemonsteren, afkomstig van dieren gevoederd met lupine of lupinefracties (ca. 80 stalen). Een multi-analysemethode zal worden ontwikkeld en gevalideerd die moet toelaten om representatieve stalen van relevante levensmiddelen en diervoeders, aanwezig op de Belgische markt, te analyseren op de aanwezigheid en kwantificatie van PHO en CA, rekening houdend met beschikbare standaarden en detectielimieten. Er wordt voorzien om ca. 400 stalen verdeeld over diverse productcategorieën te analyseren. Deze databank, aangevuld met een eigen opgezette food frequency questionnaire om consumptiedata te hebben voor de Belgische bevolking inzake levensmiddelen, die lupine en afgeleiden bevat, moet ons in de mogelijkheid stellen om een blootstellingsinschatting te doen voor de Belgische bevolking voor CA en PHO.