Project

Oorzaken en functionele gevolgen van de bodemfauna distributie en patronen onder de global change

Code
3E001521
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Community ecology
  • Soil ecology
  • Conservation and biodiversity
  • Ecosystem services
  • Soil biology
Trefwoorden
Bodemfauna distributie Global change functioneren van ecosystemen
 
Projectomschrijving

Verspreiding van soorten wordt bepaald door (a)biotische factoren die sterk onderhevig zijn aan global change. Biodiversiteit is cruciaal voor het functioneren van ecosystemen en veranderende verspreidingen zullen daarom resulteren in veranderingen in ecosysteemdiensten voor de mens. Bodems en hun biodiversiteit zorgen voor verschillende ecosysteemdiensten zoals recyclage van nutriënten, koolstofopslag en reguleren van de waterhuishouding. Als we begrijpen hoe bodemdieren reageren op global change, kunnen we het functioneren van toekomstige ecosystemen voorspellen. In fase 1 van het project gebruiken we een unieke en gedetailleerde dataset van Belgische pissebedden gekoppeld aan microhabitatdata. De data combineren we met soorteigenschappen om verspreidingsmodellen te maken en te identificeren welke eigenschappen huidige en toekomstige verspreiding bepalen. Generaliseerbaarheid van de modellen zal gebeuren tijdens een onderzoek verblijf aan Maryland (US) (samenwerking Johns Hopkins University), met grotendeels dezelfde pissebeddensoorten als België, maar in een totaal andere context. In fase 2 gebruiken we innovatieve veldexperimenten om de effecten van huidige en toekomstige verspreiding van pissebedden voor strooiselafbraak en bioturbatie te kwantificeren. Gemeenschappen van pissebedden stellen we samen op basis van modellen uit de eerste fase. De experimenten laten toe verwachte soortverspreiding te vertalen naar toekomstig functioneren van ecosystemen onder global change.