Project

In vivo studie van de functie van RCBTB1, een nieuw ziektegen voor erfelijke netvliesblindheid

Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
netvliesblindheid
 
Projectomschrijving

Mendeliaanse oogaandoeningen zoals erfelijke retinale dystrofieën (iRD's) zijn een belangrijke oorzaak van blindheid
wereldwijd. Vorig jaar identificeerde ons team RCBTB1 als een nieuw gen voor autosomaal recessief iRD, met
extraoculaire manifestaties bij enkele patiënten. RCBTB1 is onlangs voorgesteld om betrokken te zijn bij
ubiquitinatie, er is echter weinig bekend over zijn functie in dit pad. Gebaseerd op voorlopig
gegevens, veronderstellen we dat biallelische RCBTB1-mutaties de retinale morfologie beïnvloeden en tot een verminderde waarde leiden
ubiquitinering en NRF2-oxidatieve stressrespons.
Om dit aan te pakken, zullen we de functie van rcbtb1 (verlies van) in vivo bestuderen met behulp van een stabiele Xenopus knock-out
model. In het bijzonder zullen we de gevolgen van rcbtb1 knock-out op de weefselmorfologie en
functie, voer reddings-experimenten uit met wild type en mutant rcbtb1 cDNA en bestudeer de
functie van rcbtb1 in de Nrf2-route in vivo. Globaal zal dit onderzoek voor het eerst toelichten
de pathogenetische mechanismen van RCBTB1-geassocieerde iRD, en zullen inzicht verschaffen in de rol van
RCBTB1 in de ubiquitinering en de NRF2-route in het netvlies, die mogelijk vatbaar is voor therapie.