Project

It takes two to tank onze koolstofuitstoot: Een empirische schatting van de consument en producent reactie op de elektriciteitsprijzen.

Code
3E000521
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Agricultural and natural resource economics, environmental and ecological economics
    • Industrial economics
    • Economic development, innovation, technological change and growth not elsewhere classified
    • Micro-based behavioural economics
Trefwoorden
Hernieuwbare elektriciteitsopwekking prijs-responsieve consument continuïteit van de elektriciteitsvoorziening
 
Projectomschrijving

Elektriciteit is een hoeksteen in de overgang naar een koolstofarme toekomst, vanwege de opwekking van zonne- en windenergie en de toegenomen elektrificatie van transport en verwarming. Dit empirische en theoretische onderzoeksvoorstel heeft tot doel ons begrip van het gedrag van elektriciteitsproducenten en -consumenten in een koolstofarme elektriciteitsmarkt te verbeteren, met behulp van reduced-form analyses van de groothandelsprijzen voor elektriciteit, structurele modellering van investeringsbeslissingen in elektriciteitsproductie, en credible inference van het gedrag van consumenten gebruikmakend van een grootschalig natuurlijk experiment met dynamische detailhandelsprijzen. Ten eerste presenteer ik een nieuwe, uniforme aanpak om het effect systematisch in te schatten van zonne- en windenergie op het prijsprofiel van de groothandel in verschillende regio's en doorheen de tijd. Ten tweede ontwikkel ik een structureel dynamisch econometrisch model, waarbij ik gebruik maak van de opkomende oprations research literatuur over inverse optimalisatie, om het langetermijneffect van duurzame opwekking te voorspellen. Ten slotte geef ik geloofwaardige schattingen van de effecten van drie nieuwe dynamische elektriciteitsprijsmechanismen op het elektriciteitsvraagprofiel van consumenten. Dit onderzoek heeft tot doel academisch ambitieus fundamenteel onderzoek te combineren met beleidsrelevante bijdragen.