Project

Efficiëntieverhoging van Transmissiesystemen bij elektromechanische Aandrijvingen (ETEA)

Acroniem
ETEA
Code
HWA179I3413
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Mechanics
    • Mechatronics and robotics
Trefwoorden
transmissiesystemen
 
Projectomschrijving

Energie-efficiëntie binnen de industrie heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Enerzijds is er de maatschappelijke context rond de opwarming van de aarde en anderzijds het toenemend inzicht dat energiebesparing een grote impact heeft op de productiekosten en dus ook op het concurrentievermogen van de Vlaamse bedrijven. Uitgaande van deze gegevens en wetende dat in de industrie tot 60% van de energie via elektromechanische aandrijfsystemen wordt geconverteerd wil dit project een bijdrage leveren om het rendement van de aandrijfsystemen te verhogen. In het Tetraproject 80144 gestart in 2008, werd aandacht besteed aan de elektrische motor en zijn sturing. Een motor met hoog rendement is uiteraard essentieel. Literatuurstudie geeft ook aan dat deze verliezen in de transmissie meerdere procenten kunnen bedragen. Dit project heeft dan ook tot doel om dit te onderzoeken. De vragen die in dit project voorliggen zij de volgenbde:

*Welke evoluties zijn er merkbaar in de efficiëntie van klassieke overbrengingscomponenten met de focus op reductiekasten en riemoverbrengingen?

*Wat is de impact van deellast werking en variabele belasting op het rendement van de transmissie?

*Hoe kan in de praktijk een snelle inschatting gemaakt worden van de verliezen van een aandrijfsysteem?

*Hoe kunnen mechanische transmissie en elektrisch aandrijfsysteem optimaal op elkaar afgestemd en gedimensioneerd worden?

*Wat is de impact van een goede montage en onderhoud op het rendement?

De resultaten van het onderzoek zijn van groot belang voor drie doelgroepen. De eerste groep omvat de eindgebruikers, meestal productiebedrijven. Reductie van de energiekosten, heeft meteen een impact op hun winst. Naast een reductie van energie zullen de projectresultaten het ook mogelijk maken om in veel gevallen de onderhoudskosten te reduceren en de levensduur van de machineonderdelen te verhogen. Naast het aanreiken van technische kennis wil dit project de bedrijven ook aanzetten tot het implementeren van een aandrijf managementsysteem: hoe kan bij vernieuwing van een machine, of bij breuk van een aandrijfcomponent, een energetisch betere systeemoplossing ingezet worden. De tweede doelgroep omvat de machinebouwers. Normeringdruk rond het energieverbruik van hun producten en steeds concretere vragen van hun klanten rond efficiëntie zijn de belangrijkste drijfveren. De laatste doelgroep omvat de leveranciers van machineonderdelen en bedrijven die ondersteunende diensten rond aandrijvingen aanbieden (uitlijning, onderhoud). Zowat alle leveranciers brengen nieuwe aandrijfcomponenten met verhoogd rendement op de markt. Een toename van het gebruik van deze innovatieve producten heeft een directe impact op hun omzet. Steeds meer bedrijven richten zich niet enkel op de verkoop van onderdelen maar bieden ook ondersteunende diensten aan rond selectie, montage en onderhoud van de aandrijfsystemen. Voor hen kunnen de projectresultaten helpen om de noodzaak van dergelijke diensten voor een goede, energiezuinige uitbating van aandrijfsystemen aan te tonen.