Project

Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs

Acroniem
MICTIVO 2012
Code
110N5612
Looptijd
01-04-2012 → 30-09-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
ICT integratie onderwijs
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksvoorstel bouwt verder op de theoretische en empirische inzichten die verzameld werden in deze eerste studie. Het algemeen doel van deze monitorstudie (MICTIVO 2012) is de overheid en de betrokken scholen via kwantitatieve gegevens te informeren over de stand van zaken op het gebied van ICT-integratie in het Vlaams onderwijs en over centrale ICT-indicatoren die hiermee samenhangen. Om een genuanceerd en gedifferentieerd beeld te krijgen van het belang van ICT op school en de integratie ervan worden zowel leraren, leerlingen als directies bevraagd. De onderzoekers rapporteren ICT-indicatoren op systeemniveau, aangevuld met gegevens op schoolniveau.