Project

Familiaire alvleesklierkanker: identificatie predispositie genen en de ontwikkeling van een klinisch pad voor preventie en behandeling exploratie

Code
365A2315
Looptijd
01-07-2015 → 30-04-2019
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
pancreaskanker
 
Projectomschrijving

Het doel van het project is de ontrafeling van genetischc factorcn betrokken bij erfelijke

pancreaskanker. Hct onderzoek zal zich enerzijds toespitsen op gekende genen geassocieerd met

een verhoogd risico op pancreaskanker; anderzijds zal in families met cen zcer sterke belasting voor

pancreaskanker via whole exome sequcnering getracht warden om nieuwe genen te identificeren die

een verklaring kunnen bieden voor het familiaal voorkomen van pancreaskanker.

Momenteel is er echter geen consensus omtrent klinische opvolging van personen met een

verhoogd risico op pancreas kanker. De partners in dit project zullen in samenwcrking met

verschillende stakeholders en spccialistcn ecn Bclgische consensus richtlijn uitwerken voor adequate

opvolging van individuen at risk. V erder zal een exploratieve studie gebeuren naar merkers in bloed

om pancreaskanker te detecteren in een vroegc fase en op die manier de overlevingskansen van

patienten te verbeteren.