Project

Ontwikkeling van luminescerende lanthanide complexen voor DNA doelwitinteracties door middel van X-stralendiffractie.