Project

Ontwikkeling van synthetische selectieve receptoren voor de aanrijking en spoorbepaling van hormoonontregelaars in watermonsters