Project

Actiemechanismen van lokale rho kinase inhibitie in colitis muismodellen