Project

Innovatieve technologische, organisatorische en sociale oplossingen voor een EERLIJKer zuivel-, groente- en fruitwaardeKETEN.

Acroniem
FAIRCHAIN
Code
41W05620
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Food microbiology
    • Food packaging, preservation and safety
    • Food technology
Trefwoorden
verpakkingstechnologie bedrijfsmodel aseptisch afvullen
Overige informatie
 
Projectomschrijving

FAIRCHAIN ​​speelt in op de groeiende behoefte aan een significante transformatie van de huidige voedselsystemen door concurrerende alternatieven voor de tussenliggende voedselketen te ontwikkelen die zijn aangepast aan kleine en middelgrote spelers. FAIRCHAIN ​​heeft specifiek tot doel: -De opkomst te bevorderen van innovatieve tussenliggende voedselwaardeketens die de schaalvergroting ondersteunen van kleine en middelgrote actoren die worden geconfronteerd met een niet-duurzaam conventioneel dominant agrovoedingssysteem. Dit vereist specifieke technologische, organisatorische en sociale innovaties, evenals aanpassingen aan regelgeving en beleid om voedsel op een eerlijke en duurzame manier op grote schaal te leveren. -Inspireren en aanmoedigen van grotere actoren om conventionele voedselwaardeketens te verkleinen en beter in te spelen op de groeiende behoefte van consumenten om lokale hoogwaardige en veilige producten te consumeren. De opkomst van tussenliggende voedselwaardeketens zou druk moeten uitoefenen op dominante actoren, waardoor ze gedwongen worden zich aan te passen aan de beste praktijken wat betreft het bieden van kansen aan lokale leveranciers en het verzekeren van een rechtvaardige verdeling van kosten en baten. Het hoofddoel van FAIRCHAIN ​​is het testen, piloot en demonstreren van recent ontwikkelde technologische, organisatorische en sociale innovaties, een verschuiving naar TRL7 realiseren en kleine en middelgrote actoren in staat stellen om de productie van betaalbaar voedzaam voedsel op te schalen en uit te breiden in concurrerende intermediaire voedselwaardeketens. FAIRCHAIN ​​richt zich op de zuivel- en groenten- en fruitsector, die een strategische economische positie in Europa innemen. Beide zijn geneigd om een ​​grote verscheidenheid aan innovaties te integreren, beantwoorden aan een toenemende vraag van de consument naar voedzaam en gezond voedsel en moeten de uitdaging aangaan om op duurzame wijze bederfelijke goederen aan de consument te leveren. FAIRCHAIN ​​houdt rekening met de hele waardeketen. Er wordt meer aandacht besteed aan de stappen na de oogst dan aan de productiestap zelf, omdat de onevenwichtigheden in de macht die ontstaan ​​in de marktverhoudingen voornamelijk worden toegeschreven aan de toenemende concentratie in de verwerkende en detailhandel in conventionele voedselvoorzieningsketens.

 
Rol van UGent
De onderzoekseenheid VEG-i-TEC van Prof. Sampers is betrokken bij: Workpackage 2 (Universiteit Gent is workpackage leader): Technologische innovaties: verwerkingstechnieken en ICT De focus ligt op het verwerven van kennis over hygiënisch ontwerp; reiniging & ontsmetting (het mogelijke gebruik van groene ontsmettingsmiddelen); aseptische verwerking; duurzame voedselverpakking voor kleine/middengrote boeren. Werkpakket 3: Implementatie van casestudies in reële omstandigheden, waarvan één casestudie geleid wordt door de Universiteit Gent. De onderzoeksgroep Agro-food Marketing en Ketenbeheer van Prof. Gellynck is hierbij betrokken: Workpackage 4: Integratie van technologische, organisatorische en sociale innovaties in bedrijfsmodellen. Werkpakket 5: Duurzame beoordeling van een nieuwe waardeketen, de prestaties van benchmark en KPI beoordeling Werkpakket 6: Ontwikkeling van bedrijfs-, beleids- en marketingaanbevelingen om ervoor te zorgen dat de innovatieve agrovoedingswaardeketens van FAIRCHAIN navolging en toepassing vinden. Beide onderzoeksgroepen zijn ook betrokken bij training, verspreiding, ...