Project

3D Structureel Platform voor Chemische Excellentie .

Acroniem
3D-SPACE
Code
19108912
Looptijd
03-07-2012 → 31-08-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biochemistry and metabolism
  • Medical and health sciences
    • Medical biochemistry and metabolism
    • Medical biochemistry and metabolism
    • Medical biochemistry and metabolism
Trefwoorden
biomoleculen
 
Projectomschrijving

Wetenschapscommunicatie

Het verkennen van de chemische en biologische ruimte door de link te leggen tussen de drie-dimensionale structuur van bio(moleculen) en hun fysicochemische eigenschappen, chemische reactiviteit en functie is

gebleken een van de revolutionaire technieken te zijn op methodologisch vlak in de (bio)chemische wetenschappen gedurende de afgelopen eeuw. Hierdoor is structurele informatie in het post-genoom tijdperk een integraal deel geworden van de interdisciplinaire onderzoeks programma's in zowel de academische wereld als in de industrie.

Het consortium 3D-SPACE verenigt academisch talent en de expertise komende van verschillende takken vanuit de Associatie Universiteit Gent (AUG). Dit consortium heeft tot doel om een state-of-the-art platform uit te bouwen voor het vastleggen van de structuur van moleculen op atomair niveau. In het bijzonder zal de aangevraagde infrastructuur aangewend worden om twee kritische experimentele stappen, nodig voor het oplossen van de moleculaire structuur, uit te voeren. Deze zijn het kristalliseren van een bepaalde molecule tot een enkel kristal en deze vervolgens structureel te karakteriseren door middel van X-straal diffractie.