Project

Individueel geventileerd kooi systeem voor de huisvesting van kleine proefdieren in het centraal animalarium van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen

Code
BOF/BAS/2022/058
Looptijd
15-12-2022 → 14-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Dental materials and equipment
  • Dermatology
  • Gastro-enterology
  • Reproductive medicine
  • Hematology
  • Inflammation
  • Neurological and neuromuscular diseases
  • Cancer therapy
  • Pathophysiology
  • Abdominal surgery
  • Cardiac surgery
  • Urology
Trefwoorden
core faciliteit hygiëne dierenwelzijn
 
Projectomschrijving

Bevestiging van beloftevolle in vitro resultaten in een in vivo proefdiermodel is onmisbaar in (bio-) medisch onderzoek. Om dit op een wetenschappelijk betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde manier uit te voeren is goede zorg en huisvesting voor proefdieren essentieel. Individueel geventileerde kooien zijn daarbij onontbeerlijk: extra barrières leiden tot minder infecties en daardoor een verhoogd welzijn en betrouwbaardere resultaten.