Project

Een systematische studie van de samenhang tussen psychologische behoeftebevrediging en slaappattroon

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
    • Social psychology
Trefwoorden
stress behoeftebevrediging slaap
 
Projectomschrijving

Mensen hebben voldoende en een goede kwaliteit van slaap nodig om fysiek en psychisch te herstellen. Het voorliggende project beoogt de wederkerige relatie tussen de bevrediging van de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en relationele verbondenheid enerzijds en subjectieve en objectieve slaapkwaliteit anderzijds doorheen een reeks van cross-sectionele, dagboek- en longitudinale studies in diverse steekproeven na te gaan.