Project

De effectiviteit van NT2-onderwijs voor laagopgeleide, laaggeletterde volwassen leerders

Code
BOF/24J/2021/020
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Dutch language
    • Language acquisition
  • Social sciences
    • Language didactics
Trefwoorden
laaggeletterdheid tweedetaaldidactiek tweedetaalverwerving onderwijseffectiviteit
 
Projectomschrijving

Volwassen tweedetaalleerders (L2) met weinig of geen onderwijservaring en geletterdheid in hun eerste taal lijken minder
baat te hebben bij L2-onderwijs dan hogeropgeleide L2-leerders. We weten echter niet op welke manier tweedetaalonderwijs doeltreffend
kan zijn voor de L2-ontwikkeling van deze groep van laaggeletterde, laagopgeleide L2 (LESLLA) leerders. Tot op heden is er zeer weinig
onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit van tweedetaalonderwijs in deze groep van leerders. Het aandeel LESLLA leerders is
nochtans niet klein: ongeveer 40% van de migranten in België en andere Westerse landen is laagopgeleid en laaggeletterd.

Dit onderzoeksproject onderzoekt of en hoe LESLLA-leerders kunnen profiteren van L2-onderwijs door drie doelen na te streven:
1) bepalen in welke mate tweedetaalonderwijs bijdraagt aan L2 ontwikkeling van leerders met een verschillende onderwijsachtergrond;
2) identificeren welke leerkrachtpraktijken het beste werken in L2-onderwijs aan volwassen tweedetaalleerders, en LESLLA leerders in
het bijzonder;

Via een grootschalige semi-longitudinale studie, een onderwijseffectiviteitsstudie en een experimenteel onderzoek in een
onderzoekspopulatie die lang verwaarloosd is in L2-onderzoek, zal dit onderzoek een rijk beeld geven van de effectiviteit van het huidige
L2-volwassenenonderwijs. Deze studie kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel het L2-onderzoek als het -onderwijs.