Project

Studie van nutriëntendynamica in zoutpannes gebruikt voor Artemia-produktie

Code
3GA02212
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Fisheries sciences
Trefwoorden
zoutpannes nutriëntendynamica artemia
 
Projectomschrijving

Dit project zal het voedselweb in Artemia-vijverproduktiesystemen onderzoeken en sturen door de verhoogde voorspelbaarheid van nutriënt-fluxen en –dynamica in het sediment en de waterkolom in hypersaliene omstandigheden. In een experimenteel scenario van toenemende complexiteit zal de verschillende bijdrage onderzocht worden die verschillende vormen van fosfor geven aan populaties van algen, die op hun beurt Artemia-produktie mogelijk maken. Ook de interacties met aquatische bacteriën zullen onderzocht worden alsook hun mogelijke bijdrage als bijkomende voedselbron voor Artemia. Bijgevolg zullen artisanale Artemia-produktievijvers omgezet worden in meer winstgevende en minder empirisch gestuurde produktiesystemen.