Project

Denken over denken: Cognitieve valkuilen herkennen en vermijden

Code
05C00511
Looptijd
01-01-2012 → 31-08-2017
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Ethics
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
cognitieve valkuilen
 
Projectomschrijving

Uit filosofisch en cognitief psychologisch onderzoek blijkt dat mensen kwetsbaar zijn voor cognitieve valkuilen: in hun denken laten zij zich al te vaak leiden door drogredenen, pseudowetenschappelijke uitgangspunten en foute intuïties. Deze cognitieve valkuilen belemmeren het leerproces en staan wetenschappelijke geletterdheid in de weg. Het doel van dit project is het aanreiken van concrete instrumenten, zowel in schoolcontext als voor een ruim publiek, die jongeren en volwassen kunnen helpen cognitieve valkuilen te vermijden. Dit project put uit de expertise van vier domeinen: de wijsbegeerte (promotor prof. dr. Johan Braeckman), de wiskunde (copromotor prof. dr. Jean Paul Van Bendegem) de biologie (copromotoren prof. dr. Dominique Adriaens en prof. dr. Koen Martens) en de pedagogie (copromotor prof. dr. Johan van Braak). Aan de hand van een website, een educatief spel, interactieve lezingen en acts (e.g. sketches), zullen wij voornamelijk jongeren, maar ook een volwassen publiek, aanzetten tot kritisch denken. Wij zullen hen denkmethodes aanbieden waardoor zij informatie kritisch leren te benaderen en contextualiseren.