Project

Naar klimaatneutrale erfgoedgebouwen door optimalisatie van comfort en energie in tijd en ruimte

Acroniem
HeriTACE
Code
41R07824
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Architectural heritage and conservation
  • Material science for conservation-restoration
 • Engineering and technology
  • Building physics
  • Built heritage and renovation
  • Energy in buildings and built environments
  • Sustainable buildings and cities
  • Conservation-restoration techniques
  • Automation and control systems
  • Solar energy
  • Thermal energy
  • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
Energie-efficiënte gebouwen onroerend erfgoed conservatie herenhuizen burgerwoningen HVAC MPC isolatiesystemen hernieuwbare energie luchtdichtheid energetische renovatie binnenhuisklimaat comfort duurzaam bouwen klimaatneutrale steden energietransitie Horizon EU Programma
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De energietransitie is in het bijzonder uitdagend voor de vele historische steden die Europa telt, waarbij zowel de culturele en erfgoedwaarde van het historisch gebouwenpatrimonium, als haar energie-efficiëntie en milieuprestatie op het spel staan.  In deze context stelt het HeriTACE project innovatieve oplossingen voor om  historische herenhuizen (in drie EU klimaatzones) fossielvrij te maken met respect voor hun erfgoedwaarde, en binnen een holistische benadering van het gebouw en zijn omgeving/context. De oplossingen omvatten een holistisch beoordelingsmodel  en een repliceerbare geintegreerde ontwerpaanpak voor de grondige renovatie van erfgoed herenwoningen. Deze geoptimaliseerde ontwerpen worden ondersteund door innovaties op vlak van duurzame isolatie- en luchtdichtingstechnieken, geoptimaliseerde en slimme HVAC concepten en geïntegreerde hernieuwbare energievoorziening voor het historische gebouw en bouwblok. 

Het HeriTACE-project verenigt een transdisciplinair team van onderzoeksinstituten, overheden, KMO's en bedrijven met ervaring in het ontwerp, de technologie en beleidsvorming op het gebied van gebouwrestauratie- en renovatie, en energie in de gebouwde omgeving. Een significante toename van grondige renovaties van erfgoedgebouwen kan leiden tot een effectieve vermindering van de energievraag en het gebouw klaarmaken voor aansluiting op hernieuwbare energiebronnen. Op basis van eerder onderzoek en kennis uit de praktijk, werden de knelpunten geïdentificeerd die het toekomstbestendig maken van erfgoedgebouwen en het opschalen van de renovatiegraad in de weg staan. Om deze knelpunten weg te werken, stelt HeriTACE innovatieve technische oplossingen voor, geïntegreerd in een holistische en meerschalige renovatiebenadering, door het ontwikkelen en valideren van: (1) Een repliceerbaar holistisch evaluatiemodel en gestandaardiseerde processen om een holistische visie en plan te creëren voor de renovatievereisten voor erfgoed herenhuizen in historische wijken, (2) Optimale en geïntegreerde ontwerpbenaderingen voor de grondige renovatie van erfgoed herenhuizen, met weloverwogen, doelgerichte en minimaal invasieve renovatiemaatregelen, (3) Duurzame isolatie- en luchtdichtingsoplossingen voor de renovatie van de gebouwschil, met respect voor hun erfgoedwaarden en traditionele bouwtechnologie, (4) Geoptimaliseerde en slim geregelde HVAC-concepten, aangepast aan historische herenhuizen, die het comfort en de luchtkwaliteit binnenshuis optimaliseren precies waar en wanneer de gebruikers van het gebouw dat nodig hebben, en (5) Geïntegreerde, op R²ES gebaseerde oplossingen voor energievoorziening, die het aandeel van lokale R²ES in historische herenhuizen maximaliseren. Het project levert oplossingen voor overheden en ontwerpers om een visie en beleid voor een duurzame energietoekomst voor historische herenhuizen in historische wijken uit te werken, en zo de Europese Green Deal en het New European Bauhaus in de praktijk te brengen. Nauwe samenwerking tussen onderzoekers, KMO's en de industrie zal de beschikbaarheid van hoogwaardige oplossingen voor de sector van de gebouwconservatie vergroten.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.