Project

De ontwikkeling van het conditioneel gebruik van modale werkwoorden in het West-Germaans

Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Italian language
  • Corpus linguistics
  • Diachronic linguistics
  • Dialectology
  • Historical linguistics
  • Phonetics and phonology
  • Syntax
Trefwoorden
voorwaardelijke zinnen syntactische verandering corpuslinguïstiek modale werkwoorden grammaticalisatie betekenisverandering Westgermaans
 
Projectomschrijving

Het project gaat de historische ontwikkeling na van het ‘voorwaardelijk’ gebruik van modale werkwoorden in het Westgermaans. Aangezien verschillende modale betekenissen die tijdens de grammaticalisatie van modale werkwoorden ontstaan met verschillende structurele posities blijken te correleren wordt uitgegaan van de hypothese dat betekenisverandering samengaat met structurele verandering. Dit comparatief onderzoek is gebaseerd op een historische corpusstudie van verscheidene Westgermaanse talen.