Project

Moleculair biologische analyse van het intracellulair transport van actinebindende proteïnen, en hun rol in de kern