Project

Onderzoek naar regulatoire T cel functie in cutane auto-immuunziekten: studie van een pemphigus vulgaris model