Project

PROFETIE: Translationele controle in infectiebiologie: riboproteogenomics van bacteriële pathogenen