Project

Sturing in het hoger onderwijs: Multi-niveau en multi-actor coördinatie en competitie in een complex veld

Looptijd
01-01-2013 → 30-04-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Organisation and management theory
    • Higher education
    • Public administration
    • Public policy
Trefwoorden
hoger onderwijs beleid en management
 
Projectomschrijving

Welke sturingsmechanismen (regelgeving, bekostiging, marktwerking, etc.) leiden tot efficient gebruik van de beschikbare middelen en leiden tot een maximale prestatie van hogeronderwijsstelsels en afzonderlijke instellingen? Welke balans moeten overheden – in het licht van gekozen doelstellingen voor het hoger onderwijs – vinden tussen de diverse coordinatiemechanismen en beleidsinstrumenten? Hoe reageren hogeronderwijsinstellingen – wellicht proactief en zelfs subversief – op (combinaties van) coordinatiemechanismen en beleidsprikkels