Project

De implementatie van nieuwe technologiën voor de kartering van bodemkwaliteit

Looptijd
01-06-2012 → 01-12-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
bodemkartering landevaluatie Sri Lanka
 
Projectomschrijving

Teneinde de opbrengst en de inkomsten van de boeren van Sri lanka te verbeteren is een kartering van de bodemkwaliteit nodig op een binnen-in perceel schaal. Dit project beoogd dit objectief te bereiken door het inzetten van een niet-invasieve bodemoppervlak getrokken wordt.