Project

Diatomee-bacterie associaties en interacties in intertidale fototrofe biofilms