Project

Slim innoveren in de landbouw - Hoe netwerken?

Code
179V2314
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
innoveren landbouw
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van dit Project is een betere afstemming te realiseren tussen de behoefte van landbouwers aan netwerking en het aanbod aan netwerken. Er zal een draaiboek ontworpen worden; een soort toolbox om de innovativiteit van bedrijven uit de primaire sector op te krikken via netwerken. Vervolgens wordt de eerste versie van dit draaiboek uitgestest via twee cases, namelijk:
1) de valorisatie van hennep en miscanthus (vezel/zaad)
2) de producentenorganisaties in de melkveehouderij