Project

Cross-cultureel vergelijkend onderzoek naar emancipatieprocessen van dovengemeenschappen in Zweden, Vlaanderen en Kameroen

Code
3E004309
Looptijd
01-10-2009 → 16-11-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Anthropology
Trefwoorden
dovengemeenschap
 
Projectomschrijving

Vanaf de jaren 1970 heeft zich, gestimuleerd door wetenschappelijk onderzoek naar gebarentalen, een
bewustzijnsproces ingezet in dovengemeenschappen wereldwijd. Antropologisch onderzoek wijst op een
groeiende politisering van dove identiteiten in verschillende landen en de globalisering van een discours
waarbij dove mensen zichzelf beschouwen als leden van een etno-linguistische minderheidsgroep met een eigen
cultuur en taal. Tegelijkertijd is er een verzwakking of afwezigheid van politieke dove identiteiten in contexten
waarin dove mensen opgenomen worden in de maatschappij. Dit cross-cultureel vergelijkend onderzoek in
dovengemeenschappen in Zweden, Vlaanderen en Kameroen kan inzicht verwerven in identiteitsdynamieken
van dove mensen en factoren die emancipatieprocessen bevorderen en verhinderen. De data worden
gegenereerd via documentstudie en etnografische interviews waarin dove mensen reflecteren over hun
identiteit, lidmaatschap van de dovengemeenschap, positie in de samenleving en ervaringen van barrières en
elementen die bijdragen tot het emancipatieproces. Hierbij wordt een analytisch framework gehanteerd dat
ontwikkeld is vanuit een post-koloniaal perspectief en cross-culturele vergelijking. Om kennis te construeren op
een reflexieve en interactieve manier, worden het onderzoeksproces en de onderzoeksbevindingen in alle stadia
kritisch besproken met de onderzoeksparticipanten; een online forum met locale, nationale, en internationale
partners draagt eveneens bij tot een gepaste ontwikkeling van het onderzoeksproces in de drie locaties.