Project

Bouwen aan de loopbaan van de toekomst: een juridische analyse van (het recht op) levenslang leren als onderdeel van een duurzame loopbaan

Code
G043224N
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Constitutional law
    • International law
    • Labour law
    • Social law
Trefwoorden
recht op levenslang leren micro-ondernemingen arbeidsrecht en onderwijsrecht
 
Projectomschrijving

Het idee dat iemand 40 jaar lang dezelfde job kan uitoefenen, is gedateerd. In deze snel wijzigende wereld, wordt het recht op levenslang leren steeds belangrijker. Helaas heeft niet iedere werknemer toegang tot levenslang leren. Dit onderzoek wil inzicht verwerven over hoe regelgeving kwetsbare doelgroepen, met name werknemers in micro-ondernemingen, kan bereiken, zodat het recht op levenslang leren een mogelijkheid wordt voor iedereen. Tot op heden richt het bestaand onderzoek zich voornamelijk op een socio-economische of psychologische invalshoek, waardoor de juridische afbakening van het recht op levenslang leren en de mate van interactie tussen de verschillende beleidsniveaus onbekend terrein blijven. Dit project onderzoekt eerst de impact van het internationaal recht op het nationale niveau en analyseert vervolgens het bestaande wettelijke kader, de drempels in en mogelijke aanpassingen aan de regelgeving. Het onderzoek bestudeert de regelgeving vanuit een bottom-up perspectief, gericht op micro-ondernemingen in de handels-, horeca- en bouwsector. Drie belangrijke spanningsvelden in de regelgeving worden onderzocht via casestudy's: internationaal & nationaal, nationaal & deelstatelijk, sectoraal & individueel. Het onderzoek omvat niet alleen kwalitatief juridisch onderzoek, maar betrekt ook ervaringen met het recht op levenslang leren in de praktijk, d.m.v. semigestructureerde interviews met deskundigen en de vignettenmethode.