Project

Taalnormen en –accommodatie in Computer Mediated Discourse. De casus van Berber diasporawebsites

Code
3E001605
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
 • Social sciences
  • Anthropology
  • Applied sociology
Trefwoorden
taalnormen en -praktijken identiteit computer-mediated diasporawebsites sociolinguïstiek linguïstiek minoriteiten
 
Projectomschrijving

In deze studie wordt één van de centrale claims uit de recente sociale theorie onderzocht, namelijk dat “traditionele” collectieve identiteiten, gebaseerd op een sociale klassenhiërarchie en ondersteund door lokale en nationale instituties, alsmaar meer en meer vervangen worden door meer dynamische en transnationale groepsidentiteiten die sterk ondersteund worden door de elektronische media. De volgende gerelateerde vraagstellingen worden voornamelijk onderzocht:

1. Hoe worden taalnormen gecreëerd op Berber diasporawebsites?

2. Hoe functioneren diasporawebsites als geïnstitutionaliseerde contexten?