Project

Identificatie van elektrisch aktieve defecten in materialen voor zonnecellen

Code
01N01611
Looptijd
01-01-2011 → 31-10-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Electronic (transport) properties
    • Optical properties and interactions with radiation
    • Phase transformations
    • Materials physics not elsewhere classified
Trefwoorden
defecten zonnecellen halgeleiderfysica spectroscopie
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is het identificeren van defecten in de absorberlagen van zonnecellen die hun efficiëntie beperken. Het onderzoek spitst zich toe op dunnefilmzonnecellen, voornamelijk met CuIn(1-x)Ga(x)Se(2) als absorber. Defecten in zonnecellen en bulkmateriaal van de absorber worden via diverse spectroscopische technieken elektrisch, optisch en structureel gekarakteriseerd. De resultaten van dit onderzoek helpen de materiaalsyntheseprocessen voor deze zonnecellen optimaliseren.