Project

Studie naar de relatie tussen de nauwkeurigheid van het projectbasisplan, de stabiliteit in de projectperformantie.

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Statistics and numerical methods
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
schedule risico analyses earned value management project planning
 
Projectomschrijving

Het project beoogt de ontwikkeling van methoden voor projectopvolging om de invloed na te gaan van de kwaliteit en nauwkeurigheid van het projectplan en de stabiliteit van de performantie op het projectsucces. Aan de hand van optimalisatie- en simulatiemethoden zullen de parameters die het succes of falen van een project bepalen onderzocht worden, en zullen relaties tussen deze parameters bestudeerd worden.