Project

Het sponsoren van de kinderen Uganda

Looptijd
06-03-2008 → 06-03-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogics and special education
Trefwoorden
kinderen oeganda
 
Projectomschrijving

Het ontwikkelingsproject Sponsoring Kinderen Oeganda dat via het Rachele Rehabilitatiecentrum in Noord-Oeganda onder leiding van mevrouw Els De Temmerman zorgde voor de opvang en begeleiding van kindsoldaten, wordt afgesloten met een positief saldo van 87000 euro en een archief van intakefiches en opvolgingsdossiers van een drieduizendtal kinderen, plus de gegevens en schooldossiers van tweeduizend ex-kindsoldaten die via de VZW Sponsering Kindern Oeganda financiële steun krijgen voor onderwijs en opleiding. Om te voorkomen dat de veelheid aan informatie over kindsoldaten en de locale expertise in de opvang en begeleiding van deze kinderen zou verloren gaan bij de afsluiting van het project, zal het resterende bedrag worden benut voor de uitbouw van een interuniversitair centrum dat op korte termijn zorgt voor een inventaisering, het beheer en de mogelijkheid tot de wetenschappelijke studie van het archief van het Rachele Rehabilitatiecentrum en van de locale expertise in de opvang en begeleiding van kindsoldaten.
De inventarisering, het beheer en de wetenschappelijke studie van het archief en de expertise van het Rachele Rehabilitatiecentrum zullen op middellange termijn worden ingebed in de verdere uitbouw van een interuniversitair studiecentrum voor 'vergeten kinderen'. Het betreft de studie van de opvang en begeleiding van kinderen die worden geconfronteerd met geweld en oorlogssituaties, waaronder kindsoldaten, straatkinderen en niet begetelde minderjarige vluchtelingen.
Op lange termijn moet het studiecentrum leiden tot een expertise- en documentatiecentrum dat de kennis en deskundigheid op het vlak van opvang en begeleiding van kinderen geconfronteerd met geweld bundelt en integreert in samenwerkingsverbanden.