Project

Implementatie van een PAT systeem in een innovatief continu farmaceutisch productieproces

Looptijd
01-01-2011 → 31-10-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Chemical product design and formulation
    • Biomaterials engineering
Trefwoorden
procescontrole continue productie Proces Analytische Technologie (PAT)
 
Projectomschrijving

Dit project heeft tot doel een Proces Analytisch Technologie (PAT) systeem te ontwikkelen en valideren voor een nieuw continu farmaceutisch van-poeder-tot-tablet proces (Consigma). Procesanalyzatoren die multivariatie informatie verschaffen zullen aangewend worden om in-line kritische product) en proceskwaliteitsparameters te monitoren. Procescontrolemethoden zullen ontwikkeld worden die het continu sturen van het proces mogelijk maakt teneinde het proces naar gewenste eindproducten te leiden.