Project

Cybersecurity Onderzoeksprogramma Vlaanderen – tweede cyclus - 2024

Acroniem
CyberSecurity 2024
Code
174G03420
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2024
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Computer system security
    • System software and middleware
  • Engineering and technology
    • Other computer engineering, information technology and mathematical engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Infrastructuur beveiliging CyberSecurity Systeembeveiliging
 
Projectomschrijving

Het strategische Cybersecurity Onderzoeksprogramma Vlaanderen heeft tot doel impactvolle oplossingen te bieden voor praktijkuitdagingen, waarbij wordt voortgebouwd op academische excellentie. De uitvoering van het programma versterkt de bestaande kerncompetenties op het gebied van cybersecurityonderzoek en levert bouwstenen en oplossingen die de cybersecurity in de industrie ten goede zullen komen. De onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een consortium van KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en IMEC, met een team van 200+ onderzoekers.  

Het programma is opgedeeld in vier tracks:

·      Track 1 richt zich op Applicatie- en Softwarebeveiliging en heeft als doel alle belanghebbenden te ondersteunen die nieuwe toepassingssoftware analyseren, ontwikkelen en implementeren, door evoluerende technologieën aan te bieden voor veilige softwareontwikkeling.

·        Track 2 omvat Strategische Beveiligingsdiensten, zoals authenticatie, autorisatie en diensten voor gegevensbescherming. Het idee hierachter is dat beveiligingsbouwstenen niet helemaal opnieuw moeten worden ontwikkeld voor nieuwe toepassingen; in plaats daarvan moeten ze mee evolueren met veranderende eisen en verwachtingen. Daarnaast vult onderzoek naar beleidsregels, wettelijke vereisten en naleving het technische werk aan en vormt het de basis voor legal engineering.

·        Track 3 richt zich op Systeem- en Infrastructuurbeveiliging en behandelt specifiek beveiligde technologie die verpakt is als een black box binnen besturingssystemen of netwerklagen. Software- en serviceontwikkelaars vertrouwen op de robuustheid en veelbelovende innovatieve verbeteringen in de veiligheid van deze fundamentele lagen.

·        Track 4 omvat de Technologische Bouwstenen voor Beveiliging, waaronder veilige hardware, cryptografische algoritmen en protocollen, en veilige en efficiënte cryptografische implementaties. Deze onderzoekstrack combineert theorie en wiskunde met praktische implementaties en evaluaties in hardware en geïntegreerde software.

Meer informatie is beschikbaar op de website https://cybersecurity-research.be/.