Project

De impact van her-injectie van geothermale vloeistoffen op vloeistofdoorstroming en mechanische stabiliteit in kalksteen reservoirgesteenten met breuken.

Code
3E022619
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
In-situ X-ray micro-CT beeldvorming Geothermische energie Fouten en breuken Reactieve vloeistofstroom Geo-mechanische evaluatie.
 
Projectomschrijving

Het gebruik van geothermie, warmte in de diepe ondergrond dat kan gebruikt worden voor verwarming of de productie van elektriciteit, is een opkomende techniek voor duurzame energieproductie. Water wordt onttrokken uit de diepe ondergrond, gebruikt voor energieproductie en elders terug geïnjecteerd. Tegen 2050 wordt een wereldwijde productie van 1400 TWh/jaar verwacht van geothermie, terwijl in 2017 nog maar 84.8 TWh werd bereikt. Om dit te bereiken zullen diepere en minder permeabele reservoirs moeten aangeboord worden. Productie uit zulke reservoirs berust voornamelijk op vloeistofdoorstroming doorheen breuken. Vaak wordt een daling in de productie opgemerkt naarmate een reservoir langere tijd geproduceerd wordt. Ook is er een risico van geïnduceerde seismiciteit gelinkt aan diepe geothermie. Zowel de productie als de mechanische stabiliteit van een diep reservoir zijn terug te brengen tot micro-fysische processen op de schaal van individuele korrels in de breuken. Wij stellen een studie voor om de veranderingen in vloeistofdoorstroming en mechanische stabiliteit op lange termijn te kwantificeren. Deze zijn gelinkt aan de her-injectie van vloeistoffen in de breuken. Hierbij stellen we experimenten voor onder realistische reservoir condities die we kunnen visualiseren met X-stralen tomografie. Gebaseerd op de geobserveerde veranderingen in de breuken kunnen we wijzigingen bepalen in het frictie-gedrag van de breuken, die de mechanische stabiliteit van het systeem bepalen.